Laupäev, 12. jaanuar 2019

Mashlow püramiid

Mashlow püramiidi kõige alumises osas asuvad inimese füüsilised vajadused, mis tulenevad inimese, kui bioloogilise olendi vajadustest. Selle alla kuulub õhk, toit, vesi, peavari, uni ja seks.
Järgmisel püramiidi "korrusel" asetsevad turvalisusega seotud vajadused, mis tulenevad samuti inimese bioloogilistest vajadustest, kuid sõltuvad tema sotsiaalsest keskkonnast. Nendeks on muuhulgas vajadus füüsilise ja vaimse turvalisuse järgi (soov vältida vägivalda erinevates vormides, võimalus vabaks eneseväljenduseks (sõnades, riietumises jne.), finantsiline ja majanduslik turvalisus (töö, sissetulekud, vara säilimine) ning tervise ja heaoluga seotud turvalisus (haiguste ja vigastuste vältimine, perekond).
Edasistel trepiastmetel asuvad sotsiaalsed vajadused ehk armastuse ja kuuluvuse vajadus ja isiksuse vajadusted, mis on seotud inimese enesekujutlusega ning tunnustamise ja väärtustamisesooviga. Püramiidi tipus paiknevad aga eneseteostuse vajadused, vajadused midagi saavutada, "jätta jälg".
Inimene hakkab janunema kõrgemate vajaduste järele, kui madalamad on täidetud. Kahte esimest korrust- füüsilised ja turvalisusega seotud vajadused- nimetatakse inimese põhivajadusteks. Kui need on rahuldamata, ei pääse inimene järgnevaile astmetele. Ka ei saa inimesega, kel põhivajadused täitmata, teha peretööd.
Kas sinu põhivajadused on täidetud? Mõtlen siinkohal just turvalisusega seonduvaid. Kui sind ei ähvarda füüsiline vägivald, siis kas saad end siiski vabalt väljendada, pelgamata, et su sõnu väänatakse, hääletooni peetakse ebasobivaks, sinuga suhtlemisel kasutatakse manipuleerivat "surmuksrääkimist" või vastupidi, täielikku ignoreerimist. Ega sind ei ähvardata millegist ilmajätmisega, su peale ei karjuta ja ei alandata ka muul viisil?
Vaimset vägivalda ei tunta tihti ära. Kahjuks ei peeta seda tihti üldse "tõeliseks" vägivallaks. Neid, kes aga selle all kannatades on kaotanud kõik isiklikud piirid, väärikusest ja austusest rääkimata,  on kordades rohkem, kui arvata võime.
Füüsilisest haavast jääb silmaga nähtav arm. Hingehaavad jäävad aga nähtamatuks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar